Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1500 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 4 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Микробиолог

МОМИНА КРЕПОСТ АД България, Велико Търново

Момина крепост АД - гр. Велико Търново търси да назначи специалист на длъжност Микробиолог
Цел на длъжността:
Да извършва химически изследвания, анализи и измервания на материалите и на готовата продукция.
Задължения:
Извършва предписаните по технология измервания, изпитания и други видове лабораторни изследвания на материали и готова продукция – за определяне съответствието им с нормите, установени в стандартите и технологичната документация.
Използва достъпните за наличната апаратура методи и способи за определяне на химическите свойства на готовите изделия.
Съставя отчети, протоколи и анализи за направените изследвания.
Участва в анализите на допускания брак поради използване на нестандартни и некачествени материали и химикали и/или поради отклонения от техническия режим.
Следи за правилното използване и за изправността на лабораторната апаратура, предлага контролни проверки и измервания на апаратурата.

Изисквания към кандидатите:
Висше образование - специалност Микробиология.
Отговорност при работа;
Дисциплинираност
Умения за работа в екип
Предишен опит ще бъде предимство

Условия:
Добро заплащане, постоянен трудов договор със срок за изпитване
Осигуряване за всички социални рискове
Възможност за професионално развитие

Ако сте кандидат по тази обява изпратете Вашето CV.Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

wave