Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1500 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 6 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Инженер химик

МОМИНА КРЕПОСТ АД България, Велико Търново

Момина крепост" АД търси да назначи Инженер химик
Лицата заемащи тази длъжност изпълняват технически и технологически решения, провеждат изследвания, технологични проучвания, организация, контрол и управление на химикотехнологическия процес.

Изисквания
Висше химическо образование
Инициативност, мотивация за работа
Отговорно отношение към работата
Дисциплинираност

Условия
Постоянен трудов договор със срок за изпитване
Пълно работно време- 8 часа, петдневна работна седмица
Редовно изплащане на трудовото възнаграждение
Добри условия за работа

Всички предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю
Месторабота: Велико Търново

wave