Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1500-1800 лв/месечно
  • Мениджмънт
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Ръководител направление Продажби и маркетинг

СИ ЕС БИ ЕООД България, София

Осъществява комуникация с потенциални клиенти във връзка със сертификация на системи за управление съгласно международните ISO стандарти.
Презентира дейностите по сертификация чрез подходящи рекламни и комуникационни канали;
Организира и участва в работни срещи и процедури по договаряне;
Кореспондира с клиенти и други заинтересовани страни;
Разработва и ръководи реализацията на маркетингови стратегии, планове и кампании
Планира и провежда маркетинг кампании
Извършва проучване на пазара на сертификационните услуги;
Подготвя анализи и предложения за оптимизиране на продажбите;
Координира дейностите по поддържане и актуализацията на уебсайта и страниците на органа за сертификация в различни социални мрежи
Предоставя, приема и обработва информация от клиенти;
Изготвя периодични справки, анализи и отчети за дейността;

Изисквания към кандидатите:
• Завършено висше образование - магистър;
• Практически опит в областта на комуникацията с клиенти /продажби, PR, маркетинг, реклама/ на същата или сходна длъжност;
• Много добри комуникативни умения;
Познания за предоставяните сертификационни услуги и умения за тяхното презентиране
• Мотивация за работа и иновативност;
• Умения за анализ на информация;
• Инициативност и креативност;
• Умения за работа в екип, планиране и организиране на работата
• Много добра компютърна грамотност – работа с MS Office, Интернет и др;

Предимство ще представлява
• опит в дигиталния маркетинг
• владеене на английски език
• шофьорски умения и възможност за пътувания


Си Ес Би предлага:
Работа във водещо дружество в бранша;
Въвеждащо обучение и периодични програми за квалификация;
Възможност за кариерно развитие;

Очакваме кандидатурите Ви и кратко мотивационно писмо .
Oдобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

wave