Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1300 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Оператор на машина за форматиране на хартия

Пейпърмарт ЕООД България, Пловдив

Търсим оператор на машина за форматиране на хартия.

Изисквания:

- средно образование

- физически здрав

- минимални технически познания

Справки - само на място.

wave