Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1300-1600 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

ЗАВАРЧИК, КОД по НКПД 7212 1001

ПРОГРЕС АД България, Стара ЗагораОсновни задължения:

1. Извършва ръчно електродъгово заваряване на тръби и детайли от черни метали.
2. Осъществява разкрой и заваряване на стоманени тръби и детайли от черни метали .
3. Поддържа в изправно състояние и на необходимото техническо равнище машините, апаратите и съоръженията, в съответствие с техническите изисквания.
4. Почистване на заваръчни шевове.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование : средно техническо или средно професионално.
2. Друга квалификация : правоспособност за извършване на заваръчни работи с СО.
3. Професионален опит : над 3 години трудов стаж по специалността.

wave