Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Административен сътрудник

СК ДАЛ СИАТ АД България, София

СК ДАЛ СИАТ АД е акционерно дружество, предоставящо услуги в областта на счетоводството, данъчните и финансови консултации от над 30 години!

Във връзка с разширяване на дейността ни, търсим комуникативна, отговорна и позитивна личност за длъжността Административен сътрудник към отдел „Администрация”.

Описание на длъжността и отговорности:
• Отговаря за организацията на административната дейност в офиса - отговаря на телефонни обаждания, входяща и изходяща ел.поща и други канали за комуникация с клиенти и доставчици;
• Организира и координира административната дейност на офиса;
• Посреща гости, клиенти и бизнес партньори на фирмата;
• Води кореспонденция с различни държавни и общински институции и т.н.;
• Поддържа електронен и документален архив;
• Работи със специализиран софтуер, след съответно обучение.
Изисквания към кандидата:
• Да умее да води официална кореспонденция;
• Да самоорганизира времето си при изпълнението на задачите;
• Да умее за работа в екип;
• Да борави отлично с MS Office и основните средства за комуникация – интернет, социални мрежи и др.;
• Да владее английски език на работно ниво;
• Да подпомага дейността в офиса чрез осигуряване на необходимите офис консумативи и материали;
• Да организира и/или съдейства при подготовка на служебни срещи, мероприятия и др;
• Да има Висше образование - „Бизнес Администрация” и „Архивистика и документалистика” ще се счита като предимство;
• Да има опит в сферата - ще се счита за предимство;
• Да владее чужди езици – ще се счита за предимство;
• Да бъде активна и динамична личност;
• Да бъде лоялна, отговорна, прецизна личност и да умее да работи с висока интензивност, организираност и самоинициатива;
• Да има положително излъчване и представителност.
Ние предлагаме:
• Постоянен трудов договор, социални и здравни осигуровки;
• Допълнителна медицинска застраховка за ползване на здравни услуги в цяла България;
• Карта за спорт - достъп до стотици различни фитнес зали, спортни студиа или басейни в цяла България;
• Фирмено обучение в рамките на компанията;
• Възможност за изява и дългосрочно кариерно развитие в реномирана компания;
• Отлична атмосфера и условия на труд;
• Работа в динамична среда с млад, сплотен и енергичен екип от професионалисти;
• Възнаграждение, съобразено с професионалното Ви ниво;
• Допълнителна бонус система, съобразена с извършената работа;
• Месторабота в съвременно оборудван офис, в близост до метростанция в центъра.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, желаете да работите в динамична и бързоразвиваща се среда, нашата компания е мястото за Вас!
Изпратете Вашето CV на български език, мотивационно писмо и актуална снимка.


Кандидатури, които не са на български език и липсва актуална снимка, няма да бъдат разглеждани. Мотивационно писмо се счита за силно предимство.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Договорът ще се сключи със СК ДАЛ СИАТ АД
Кандидатурите ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и и ОРЗД.

wave