Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 6 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Изисквания към кандидата:

·         Организиране и продажби на събития – конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, изложения, профилирани тематични научни събития, програми за обучения, научни дискусии, промоции и презентации, пресконференции, работни срещи, пътувания в страната и чужбина, бизнес срещи, тимбилдинги, годишни срещи, фирмени коктейли и приеми, чествания, коледни и новогодишни партита и др.

·         Поддържа контакти с фирми възложители, набира нови клиенти.

·         Изгражда и поддържа документация през целия процес на организация на събитията.

·         Създава бюджет за организацията на събитието и следи за неговото изпълнение.

·         Създава и изпълнява организационен план за всички етапи по организацията на събитието.

Специфични изисквания:

- Висше образование;
- Опит на подобна позицията не по-малко от 3 години;
- Добра подготовка и познания в областта на търговските договори;
- Коректност и вежливост при обслужване на клиентите;
- Умение за работа в екип;
- Изпълнение на задачите, възлагани от ръководителя в съответните срокове;
- Спазване правилата за вътрешния ред;
- Добра езикова и говорна култура;
- Комуникационни и търговски умения;
- Много добра организираност;
- Способност за подреждане на работни приоритети;
- Креативност, аналитично мислене и инициативност;
- Умение за работа в динамична среда;
- Отговорно отношение към работата;
- Възможност за командировки;
- Изисква се коректност, лоялност и отговорност във взаимоотношенията с длъжностните лица;
- Работа с офис и комуникационна техника;
- Отлично владеене на MS Office, Internet;
- Владеене на английски език и друг западен език писмено и говоримо;
- Свидетелство за управление на МПС, активен шофьор;

Ако проявявате интерес към позицията и отговаряте на посочените изисквания, моля да изпратите ваша автобиография с актуална снимка до 31.01.2013г.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю


wave