Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Специалист предпечат и дизайн

Арбилис ООД България, София

Компания „Арбилис” е създадена през 2000 г. и е специализирана в издателската дейност (издава книги и периодика за медицински специалисти), връзките с обществеността, рекламата, както и планирането и реализирането на събития с различен мащаб и формат, като конференции, конгреси, обучителни семинари, фирмени презентации и др.

Изисквания:
• Отлично владеене на програмите на Adobe: InDesign, Illustrator, Photoshop.
• Минимум 2 години опит на подобна позиция в издателство на печатни издания, печатница или рекламна агенция.
• Креативно мислене.
• Добри комуникативни умения.
• Образование в областта на графичния дизайн или свързана област.
• Отговорност, организираност, спазване на срокове.
• Владеене на английски език – предимство.
• Умение за работа в екип.

Отговорности:
• Изграждане материали за различни дигитални и печатни маркетингови кампании.
• Извършване на предпечатна подготовка на печатните издания на фирмата.
• Идейно проектиране и предпечат на графични издания.
Позицията е за град София.
Всички кандидати да представят CV и портфолио с реализирани техни проекти.
Кандидати без представено портфолио няма да бъдат разглеждани.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури са конфиденциални


wave