Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

ОХРАНИТЕЛИ/КИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

БОДУ ООД България, Пазарджик

„БОДУ“ ООД търси да назначи служители/ки за позицията „Охранители/ки“, в търговски обекти на територията на гр. Пазарджик.

Вие сте подходящият кандидат, ако отговаряте на следните изисквания:
1. Чисто съдебно минало;
2. Завършено средно образование;
3. Отлично психическо здраве;
4. Отговорност и дисциплинираност;
5. Мотивация и желание за дългосрочна работа;
6. Предишен опит на подобна позиция е предимство, но не е задължителен.

Задължения:
1. Предотвратява нарушения в територията на охранявания обект;
2. Осигурява пропусквателен режим и вътрешен ред в територията на охранявания обект, в съответствие с Плана за охрана на обекта;
3. Следи за изправността на техническите системи за сигурност.

Ние Ви предлагаме:
1. Много добро заплащане;
2. Работа на сменен режим;
3. Коректни трудови взаимоотношения;
4. Възможност да придобиете опит в авторитетна охранителна компания.

За допълнителна информация: 0898437411.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под защита по смисъла на ЗЗЛД.

wave