Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1200 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 3 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Технолог на хранителна промишленост

Уни-Фуд ЕООД България, Каменово

Фирмата е производител на хранително-бързооборотни стоки .

wave