Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1500-2000 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Главен счетоводител

Уни-Фуд ЕООД България, София

Фирмата е производител на бързооборотни стоки . Счетоводителят да води счетовоството и заплатите .

wave