Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 720-1000 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Медицинска сестра /за училища и детски градини/

Община Трявна България, Трявна

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“/ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ/


КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Осигурява здравното обслужване на ученици в училището.

Осигурява здравното обслужване на децата в детска градина и яслена група.

Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на центъра по спешна медицинска помощ и провеждане на дейности по опазване на здравето.

Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата.

Приема децата и провежда необходимите хигиенни и профилактични прегледи.            

Провежда организирани занимания на децата под ръководството на директора на детската градина.

Провежда занимания по физическа култура и активен двигателен режим.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:

Професионален опит: минимум 1 година;

Професионална област: Медицина.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 - Заявление за участие;

 - Автобиография /CV/;

 - Копие от диплома за завършено образование;

 - Копие от други документи, доказващи допълнителен професионален опит и специализации;

 - Копие от трудова книжка, доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

 До 17:00 часа на 06.11.2020 г.

 

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Информация/Деловодство, ет. I-ви в сградата на Община Трявна

Адрес: гр.Трявна, ул. “Ангел Кънчев“ №21


wave