Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 770-1000 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Медицинска сестра /за социални дейности/

Община Трявна България, Трявна

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ /ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ/

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Осигуряване на непрекъснато медицинско обслужване на потребителите на Дневните центрове за пълнолетни лица с увреждания - дневна и седмична грижа.

Извършване на основни медицински грижи за потребителите чрез предоставяне на медикаменти и проследяване на основните здравни показатели.

Контролиране на дневния и хигиенен режим в Дневните центрове за пълнолетни лица с увреждания - дневна и седмична грижа - прием на лекарства, занимания, отопление, проветряване, режим на сън и други.

Контролиране на рационалното хранене на потребители на Дневните центрове за пълнолетни лица с увреждания - дневна и седмична грижа.

При необходимост придружава потребителите до специализирано здравно заведение за преглед, консултация или хоспитализация по предписание на лекар.

Изготвя и стриктно води цялата задължителна документация, свързана със здравното състояние и медицинското обслужване на потребителите.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:

- Образователна степен: бакалавър

- Професионална област: медицина

- Професионален опит: препоръчителен

- Допълнителни изисквания: комуникативност, лоялност, дискретност, умения за работа с хора със специални нужди и работа в екип

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Заявление за участие;

- Автобиография /CV/;

- Копие от диплома за завършено образование;

-Копие от други документи, доказващи допълнителен професионален опит и специализации;

- Копие от трудова книжка, доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

До 17:00 часа на 06.11.2020 г.

 

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Информация/Деловодство, ет. I-ви в сградата на Община Трявна

Адрес: гр.Трявна, ул. “Ангел Кънчев“ №21


wave