Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 610-800 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 10 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Озеленител

Община Трявна България, Трявна

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОЗЕЛЕНИТЕЛ“

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Изпълнение на дейности, свързани с поддръжка на прилежащите паркови и градински площи и територии за обществено ползване.

Извършва текущи дейности по плевене, окопаване, торене и поливане на прилежащите тревни площи, градини, дървета, храсти и саксийни декоративни цветя.

Извършва косене на тревни площи, почистване на паркове, алеи и градинки на територията на общината.

Следи за периодичното поддържане на тревните площи като им предава естетически вид.

Извършва общи залесителни и довършителни работи на територията на община Трявна.

Извършва почистване на крайпътни тревни площи и други участъци на територията на община Трявна.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:

- Образование: не се изисква

- Професионален опит: препоръчителен

- Допълнителни изисквания: да е запознат и да може да използва основните машини и инструменти.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Заявление за участие;

- Автобиография /CV/;

- Копие от трудова книжка, доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

До 17:00 часа на 06.11.2020 г.

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Информация/Деловодство, ет. I-ви в сградата на Община Трявна

Адрес: гр.Трявна, ул. “Ангел Кънчев“ №21


wave