Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 2000-2500 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 21.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Асистент отдел покупки/Assistant buyer

PRIME DESIGN EUROPE AD България, София

Описание и изисквания:

  Във връзка с увеличаване на обемите и разширяване на дейността в РБългария, производствена компания, световен лидер в производството на алуминиеви покривни багажни системи, доставчик за автомобилната индустрия, търси да назначи Асистент отдел покупки/Assistant buyer

Изисквания към кандидатите:

-     Висше образование с по възможност  инженерна насоченост;

-     Много добро владеене на английски език, писмено и говоримо, вкл. технически английски;

– Опит при работа по създаване и обработка поръчки за поръчки/покупки и услуги, организиране, следене и анализиране на процеса по доставки на суровини за производството

 

Изисквания към длъжността:

1.   Прилага вътрешната политика на фирмата за доставки на материали и суровини, консумативи, резервни части и др.

2.   Подготвя и подава поръчки за закупуване на материали, консумативи и резервни части при предварително одобрени цени и условия.

3.   Осигурява потвърждение на поръчки за покупки и ги регистрира в ERP системата.

4.   Информира се за договорените с доставчиците условия и стриктно следи ангажиментите, които са поели.

5.   Проучва пазарите за необходимите доставки и събира оферти от подходящи доставчици.

6.   Изготвя предложения към ръководството за подбор и одобрение на доставчици.

7.   Записва и обработва информация, свързана с доставчиците на компанията.

8.   Създава дългосрочни взаимоотношения с доставчиците, за да осигури отлични условия за покупка и доставка.

9.   Поддържа актуални и пълни данни за всички закупени артикули и съответните доставчици в ERP системата на компанията.

10. Поддържа списък на одобрените доставчици на компании.

11. Пряко отговорен пред Директор управление на веригите доставки на групово ниво.

12. Отговорно отношение към работата, дисциплина, концентрация и пълно уплътняване на времето на работното място;

13. Стриктно спазване на всички правила на компанията, както по отношение на безопасността на работното място, така и по отношение на високите специфични изисквания на международните стандарти приложими в автомобилната индустрия;

14.  Умения и нагласа за работа в екип, добра поносимост на стресово натоварване свързано с характера на автомобилната индустрия и утвърдените стриктни срокове за изпълнение на поръчките;

15. Внимание към детайла, прецизност и стриктно спазване на утвърдената последователност на процесните стъпки.

 

Компанията предлага:

-     Адекватно за сектора трудово възнаграждение; Редовно изплащане на трудовите възнаграждения и въведена бонусна система, базирана на добро или лошо представяне;

-     Постоянен трудов договор, реално изплащане на осигурителните задължения при пълна прозрачност и в съответствие с трудовото законодателство на РБългария;

-     Лоялно отношение към персонала и предоставяне на възможности за растеж;

-     Адекватно обучение при постъпване на работа и впоследствие;

Компанията е световен лидер в своя сектор и работата за нея предполага добра база за кариерен капитал и развитие, както в рамките на компанията, така и извън нея;

 

Ако проявявате интерес към длъжността моля изпратете вашето CV. Ще се свържем само с избраните от нас кандидати за интервю.


wave