Информация
  • Временна работа
  • Непълен работен ден, почасова
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 21.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Оператор въвеждане на данни

Щайнбергер ООД България, София

Работа на място в счетоводния отдел на фирмата.

Заетост- 1 път седмично, 4 часа.

Въвеждане на данни.

Работа с Excel.

wave