Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1500 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 21.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

СЧЕТОВОДИТЕЛ

АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД България, София


Търсим за свой клиент български холдинг инвеститор в строителство и търговия

 

СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

Търсим счетоводител, който да може да изготвя първични счетоводни документи, да осчетоводява доставки и продажби, да издава фактури, пише платежни нареждания и да работи под ръководството на главен счетоводител. Ако вие имате опит на подобна позиция, работите добре на компютър, моля изпратете ни работна автобиография и актуална снимка на електронната поща.

Нашия клиент ВИ предлага: ви стартова заплата 1500  лева, изпитателен срок 6 м, трудов договор работно време от 9-18 от понеделник до петък.

Местоположение на офиса ж-к  Борово в близост до последната спирка на тролей 2  

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Извършва текущо счетоводно отчитане на стопанските операции;

Изготвя справки, необходими за съставяне на годишните и междинните финансови отчети на Дружеството;

Обслужва текущата счетоводна дейност в Дружеството като съставя първични счетоводни документи;

Получава, събира и обработва статистическа, финансова и друга отчетна информация, свързана с дейността на Дружеството

Подготвя данни за статистически отчети и формуляри за приключване на съответните отчетни периоди,

Осчетоводяване на доставки и продажби

Окомпректоване на документи по сделки – фактури, протоколи, декларации,

Изготвяне на ДДС декларации, VIES декларации, Интрастат

Следене, засичане на салда на доставчици и клиенти

Оперативна работа свързана с ежедневните финансови операции на ресторанти и фитнеси

Други административни задължения

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Опит на сходна позиция оперативен счетоводител поне 1 години,

сериозно предимство е опитът в ресторанти, строителна /търговска и/или производствена компания.

Висше или средно  счетоводно образование

Компютърна грамотност –счетоводна програма, Ажур Л  много добър EXCEL, INTERNET, WORD

 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално при спазване на изискванията на закони и регламенти; Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Разрешително №   2277 от 19.05.2017.

 

 


wave