Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1500 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 21.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД България, София

ПРОФИ КРЕДИТ България е част от международната финансова група ПРОФИРЕАЛ Груп, с повече от 20 години успешна история на европейския и азиатския пазар. Компанията има представителства в Чехия, Словакия, Полша, България, Русия и Филипините.
ПРОФИ КРЕДИТ България е вече 13 години на българския пазар и е сред ТОП компаниите в сферата на бързите потребителски кредити.

В отговор на постоянното развитие на компанията, търсим да назначим:
ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Изисквания:
- Адекватно за позицията образование;
- Опит като Оперативен Счетоводител – минимум 1 година;
- Много добра компютърна грамотност;
- Добро владеене на Английски език е предимство.

Специфични задължения:
- Съставя първични и вторични счетоводни документи;
- Осчетоводява разходите отчетени в брой и/ или чрез авансови отчети от служителите в компанията;
- Поддържа актуални регистри с имуществото на компанията, извършва инвентаризация на имуществото и материалните запаси;
- Текущо счетоводно отчитане и начисляване на амортизации на дълготрайните материални и нематериални активи;
- Комуникира с всички външни организации и институции, засягащи дейността;
- Извършва касови разплащания в лева и валута, съхранява и текущо отчита поверените му парични ценности;
- Други дейности според приоритетите на отдела.

Ние Ви предлагаме:
- Работа сред вдъхновен екип;
- Приятна работна атмосфера;
- Възможност за професионално развитие в международна компания.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Изпратените от Вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна
конфиденциалност в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с
кандидатите, одобрени по документи.

wave