Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 610-1800 лв/месечно
  • Мениджмънт
  • Не се изисква опит
  • 21.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Експерт в инвестиционен отдел

ЛЛ-МЕДИКА ООД България, Стара Загора

Експерт във финансов отдел „Инвестиции и контрол “
Изисквания към длъжността:
• Образование – висше
• Образователна степен – минимум бакалавър
• Отлична компютърна грамотност
• Стаж във финансова институция е предимство
• Постоянна работа
• Заплата - след подписване на документи за конфиденциалност
Кратко описание на задълженията от длъжностната характеристика:
• Участва в общите събрания;
• Организира работата си съгласно посочените критерии и изисквания
• Изготвя необходимата документация и провежда законовите процедури съгласно действащите нормативи;
• Подготвя необходимата документация
• Помага, при необходимост, за реализиране на инвестиционни намерения на дружеството;
• Изготвя отговори и становища по искане на горестоящите след съгласуване с прекия ръководител;
• Следи измененията в нормативните актове, засягащи дейността на отдела.

wave