Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1200 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 21.10.2020 още 5 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Оперативен счетоводител

ТЕЛЕВИКС 72 ЕООД България, Варна

Телевикс 72 ЕООД търси оперативен счетоводител за своя екип във Варна. Като счетоводна къща, обслужваща множество различни клиенти, имаме нужда от специалист, който може да води и обслужва паралелно различни компании.

Основни отговорности:
- Оперативно счетоводство (Ежедневно завежда счетоводните регистри на обслужваните дружества);
- Ежемесечно анализира и приключва разчетни сметки;
- Изготвя ДДС, VIES, Intrastat и статистически декларации;
- ТРЗ администриране;
- Следене на нормативни срокове;
- Участва в изготвянето на годишни финансови отчети и данъчни декларации;
- Контактува и консултира дружествата клиенти;

Изисквания към кандидатите:
- Минимум 1 година опит;
- Завършени бакалавърски и/или магистърски програми по специалностите „Счетоводство”, „Финанси” или „Икономика”;
- Владеене на английски и/или друг западен език;
- Владеене на Microsoft Office;
- Висока степен на прецизност и лична организация;
- Бонус е опитът с продуктите на Microinvest;

Всички документи ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

wave