Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 700-1500 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 21.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Зооинженер - търговски представител за Североизточна България

Хрансервизинженеринг АД България, Велико Търново

Фирма-производител на фуражни продукти, с утвърдени позиции на българския и международния пазар в селскостопанския сектор търси да назначи служител на позицията „Търговски представител“

Задължения и отговорности:
1. Проучване пазара в областта на предлаганите от фирмата продукти;
2. Създаване и поддържане на добри бизнес взаимоотношения с клиента, включително чрез компетентно консултиране относно храненето на селскостопанските животни;
3. Увеличаване на продажбите, посредством директен контакт и консултиране на потенциални клиенти-производители на фураж, животновъдни стопанства;
4. Контролиране спазването на сключените договори, организираните доставки и споразумения с клиентите на фирмата;
5. Разработване стратегии за проучване на потребителското търсене на произвежданата продукция;
6. Офериране и договаряне условията за последващо сътрудничество с нови фирми;
7. Поддържане актуална представа за пазара чрез регулярни срещи с партньори/клиенти;
8. Консултиране на клиенти в сферата на животновъдството.
9. Синтезиране и анализиране търговската информация с цел стратегически анализ и планове за развитие;
10. Участване в разработването и стратегията за ценова политика на фирмата в зависимост от променящата се пазарна конюнктура;
11. Изготвяне на съответните справки и отчети за извършената дейност.
12. Работи в района на Североизточна България (Шумен, Варна, Търговище, Разград, Силистра, Добрич и др.)

Изисквания към длъжността:
1. Висше образование - специалност зооинженер или ветеринарен лекар;
2. Търговски опит в директни продажби в областта на животновъдството мин. 1 години е препоръчителен;
3. Основнни познания относно храненето на селскостопанските животни;
4. Владеене на английски език – ще се счита за предимство;
5. Работа с MS OFFICE;
6. Търговски и презентаторски умения;
7. Комуникативност и инициативност;
8. Шофьорска книжка (активен шофьор);
9. Лоялност и коректност във взаимоотношенията;
10. Готовност за ежедневни пътувания и командировки;
11. Умение за работа в екип;

Компанията предлага:
1. Добро възнаграждение и допълнителна бонусна система на база постигнатите резултати;
2. Възможност за обучение;
3. Принадлежност към екип от утвърдени професионалисти;
4. Професионално развитие;
5. Пакет от придобивки - телефон, лаптоп, служебен транспорт

Всички кандидатури ще бъдат разгледани строго конфиденциално и в съответствие със ЗЗЛД.
Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на \\\"Хрансервизинженеринг“ АД само за целите на подбор и избор на нови служители. „Хрансервизинженеринг“ АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.
Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява.
Ако отговаряте на условията на обявата и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете актуално CV. Ние ще се свържем само с одобрените кандидати, за организиране на интервю.

wave