Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 800-1000 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 21.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Старши експерт Жилищно строителство и регионално развитие

СО - район Овча купел България, София


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ

София - 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136 В

централа 02/955 - 44 - 62; тел. 02/855 - 61 - 61; факс 02/955 - 95 – 68

 

                 

Търси да назначи специалист за длъжността

Старши експерт „Жилищно строителство и регионално развитие“

 

І. Изисквания към кандидатите:

1. Образование – висше или средно техническо;

2. Стаж по специалността – не се изисква;

3. Добра компютърна грамотност – работа с Windows, MS Office и Internet;

4. Да познава законовите и други нормативни актове, свързани с дейността на сектора и наредбите към него - ЗОС, НАРЕДБИ НА СО, ЗМСМА, ЗМДТ, ЗУТ, ЗС и др., както и подзаконовите нормативни актове към тях, работа с регулационни, кадастрални и земеразделителни планове и карти.

 

ІІ. Отговорности:

1. Обработва постъпили молби, жалби на граждани, преписки на общински, държавни и др. администрации;

2. При необходимост издава удостоверения за статута и реституционни претенции за имоти по ЗВСОНИ и ЗОСОИ, както и удостоверения за идентичност;

3. Приема граждани и взема участие в решаване на поставени проблеми;

4. Участва в допълнително възложени спешни задачи на отдела, като според компетенциите си, подпомага функциите на служителите в него;

 

ІІІ. Указания към кандидатите:

1.Необходими документи за кандидатстване:

- Автобиография /CV/;

- Документ за завършено образование – копие;

- Други документи за допълнителни квалификации;

2. Документите за кандидатстване се подават до 20.11.2020 г. в сградата на район Овча купел – Столична община, бул. „Цар Борис ІІІ“ №136в, І етаж, деловодство.

3. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.

 

  София

21.10.2020 г.


wave