Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1800-2500 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 21.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Шофьор на бетон помпа и бетоновоз

АСТ БЕТОН ЕООД България, София

Шофьор на бетоновоз Изисквания:

- Свидетелство за управление на МПС - категория "С" с контролен талон или акт,
- Удостоверение за професионална компетентност,
- Дигитална карта,
- Удостоверение за психологическа годност,
- Диплома за средно образование.

Фирмата предлага съдействие за изваждането на карта за квалификация на водача,удостоверение за психологическа годност и дигитална карта, срещу удръжка от бъдеща заплата.
Предлага се и обучение, в случай че кандидата няма необходимия опит.

За контакт: 0878 777 158

                    Бети Георгиева

wave