Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1500 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 21.10.2020 още 6 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Електромонтажник в промишленото, жилищно и обществено строителство.

Работата включва изграждане на нови електроинсталации: направа трасета, полагане кабели, монтаж на електроапаратура и табла.

Ремонт и подръжка на съществуващи инсталации.


wave