Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 5000-6000 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 21.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Техник телекомуникации

ТЕЛЕПАРТНЕР ЕООД България, София


ТЕЛЕПАРТНЕР ЕООД е малка компания с доказан опит, задълбочени познания и професионални умения в изграждането на базови станции за всички мобилни оператори в България.

 

Отговорности:

- Инсталация на телекомуникационно оборудване;

- Инсталация на захранващи шкафове;

- Инсталация на антенно-фидерни системи;

- Монтаж на дребни метални конструкции;

- Монтаж на захранващи заземителни и др. кабели;

- Спазване на изискванията по безопасни условия на труд;

 

Изисквания:

- Техническа грамотност;

- Работа с ръчни, електрически, специализирани инструменти и екипировка;

- Желание за работа и обучение;

- Дисциплина, организираност и отговорност в работата;

- Възможност за командировки в Холандия;

- Възможност за работа на височина;


 

Компанията предлага:

- Постоянен трудов договор;

- Лоялно отношение;

- Работа с професионални инструменти и екипировка;

- Предизвикателна и динамична работа с най-съвремените технологии;

 

Кандидатурите ще бъдат разглеждани съгласно регламента на ЕС за защита на личните данни.


За контакти: Илиян Манолов

Тел: 0895 433 255

wave