Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 500-800 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 22.10.2020 още 1 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Разпространители на рекламни материали

Фондация "Да дарим живот" България, Шумен

Разпространители на рекламни материали.

wave