Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1100-2500 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 22.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Търговско-технически консултант

Берсама ЕООД България, Стара Загора

Във връзка с разширяване на дейността ни, търсим да назначим, търговско-технически консултант за нашия екип продажби, който да затвърди съществуващите и да развие бъдещи партньори и клиенти за регион Стара Загора и Хасково. Фирмата е млада и динамично развиваща се търговска компания в сферата на индустрията и строителството. Като представител на някои от най-добрите европейски марки свързани със специализирани консумативи и машини, Берсама ЕООД предлага на своите клиенти компетентно обслужване и интелигентни строителни решения.

Това, което трябва да притежавате е:
- Много добра комуникативност и умения за работа в екип;
- Отлична организираност и дисциплина, ориентираност към постигане на цели;
- Инициативност и умения за решаване на казуси;
- Способност за работа в динамична среда;
- Шофьорска книжка, категория B;
- Опит в сферата на директните продажби и воденето на преговори, както и добро ниво на владеене на английски език, ще се считат за предимство;

Задължения и отговорности:
- Организира и контролира търговската дейност на компанията в поверения му регион;
- Следи, отчита и анализира икономически и финансови показатели и резултати;
- Ефективно управлява продуктовото портфолио и взаимоотношенията с клиентите;
- Търси, определя и развива бизнес възможности, предлага професионални решения;
- Изготвя и предоставя периодични планове и отчети за дейността си;

Фирмата предлага:
- самостоятелност да управлявате сами своето представяне
- доверие за изграждане на взаимно-изгодни, партньорски отношения с нашите клиенти
- коректност и дългосрочни трудови отношения
- мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати

За да кандидатстване за длъжността, изпратете :
- Актуална автобиография
- Мотивационно писмо
- Препоръки от предишен работодател – препоръчително

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора. Ще се свържем само с одобрените кандидати по документи.

wave