Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1450-1500 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 22.10.2020 още 6 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Сътрудник финансов отдел

Top Skills Recruitment Ltd. България, София

“Top Skills Recruitment” е агенция за подбор на персонал, създадена от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на изнесените услуги. Мисията ни е да помагаме на нашите кандидати със съвети за професионалното им развитие и да се движим с тях по пътя към най-добрата кариерна възможност.

Сътрудничим си с компания, занимаваща се основно с външнотърговска дейност - с продукти както на военната промишленост, така и на гражданското производство.
С разрастването на дейността търсим следващия професионалист за позицията „Сътрудник финансов отдел“, който да стане част от екипа им.

Ще имате възможност за:
• Встъпително и последващо практическо обучение;
• Динамично ежедневие с множество работни казуси;
• Възможност за натрупване на професионален опит;
• Обективна обратна връзка за постигнати резултати.

Основни задължения:
• Обработване на вътрешнофирмена документация;
• Изготвяне на текущи и периодични справки в зададени срокове;
• Финансово прогнозиране, бюджетиране и бюджетен контрол на ниво дружество;
• Анализ и проверка на проекти и договори;
• Контрол на входящи и изходящи парични потоци;
• Работа с а финансови институции и застрахователни дружества.

Профилът на успешния ни кандидат:
• Икономическо образование – специалност ‚Финанси“ 
• Професионален опит и интерес за работа в областта;
• Владеене на английски език;
• Аналитични умения

Ако позицията представлява интерес за Вас изпратете Вашата актуална автобиография.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Ключови думи: Accountant/ Accounting/ Счетоводство/ Finance/ Финанси/ Счетоводител/

С настоящото кандидатстване давате съгласието си обработката на личните Ви данни с цел осигуряване на временна, срочна или постоянна работа и предоставяне на възможности за наемане на работа и за бъдещи проекти, да се извършва от „Топ Скилс Рекрутмънт“ в пълно съответствие с ОРЗД и всички други действащи закони за защита на личните данни.

Лиценз за подбор на персонал за България: № 2399 / 15.11.2017
Лиценз за администриране и защита на личните данни: № 432025 / 23.10.2017

wave