Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 22.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Заварчик - полуавтоматично CO2

ТМ Технолоджи АД България, Русе


1.Основни задължения:

- Заваряване на черни стомани, както и на съдове под налягане.

2. Изисквания:

- Да спазва технологичните изисквания при изпълнение на заваръчни работи;
- Да проверява изправността на заваръчното оборудване, пускане в действие, настройване на параметрите и режимите при заваряване;
- Да може да разчита заваръчните символи по чертежите;
- Да почиства заваръчните шевове от шлака и пръски;
- Да спазва инструкциите поТБ и ППО при извършване на огнева работа.

3. Компанията предлага:

- Активно и редовно заплащане според личните резултати;
- Безплатен транспорт до работното място;
- Възможност за обучение и придобиване на нови квалификации;
- Възможност за доказване и израстване в компанията;
- Коректност.

wave