Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1300 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 22.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Техник оптични кабелни мрежи

Поинт ту Поинт ЕООД България, София

Изграждане на оптични кабелни линии (ОКЛ)
•изтегляне на ОК в HDPE тръба
•полагане на HDPE тръба
•монтаж на оптична муфа или ODF
wave