Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1500-2000 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 22.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Електротехник/ електромонтьор

Гамма Електрик ЕООД България, София

Основни познания по електротехника, опит по специалността се счита предимство.
Минимум средно образование!

wave