Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1500 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 22.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Служител продажби с руски език

КИРА 77 ЕООД България, Варна

Специалист продаж с русским языком.

wave