Информация
 • Постоянна работа
 • Пълен работен ден
 • 1200-1500 лв/месечно
 • Експерти, специалисти
 • Не се изисква опит
 • 22.10.2020 още 7 дни
 • Фирма директно набираща персонал

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ - бои и авторепаратура

Нова лоджик къмпани ООД България, Бургас

Sales Scout е първият по рода си консултантски бранд, изцяло фокусиран върху подбора на професионалисти в областта на продажбите и маркетинга. С иновативния си подход, доброто познаване на търговските и маркетингови процеси и методи на работа, ние сме част от световната „нова вълна” в подбора и селекцията на експерти.

"Дайте на мечтите си всичко, което имате и ще бъдете озадачени от енергията, която ще произлезе от вас." - Уилям Джеймс

Нашият клиент е компания, лидер в областта на индустриалното оборудване и строителната техника. Поради разрастване на търговската структура на компанията, търсим амбициозен и отговорен:

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ – бои и авторепаратура

Ако Вие:

 • Имате опит като търговски представител на бои и материали за авторепаратура – ще се разглежда като предимство;
 • Сте добър във воденето на търговски преговори;
 • Имате високо ниво на прецизност;
 • Умеете да работите самостоятелно, но и се чувствате комфортно в екипна работна среда;
 • Имате добри презентационни и комуникационни умения;
 • Имате индивидуален подход;
 • Владеете английски език на добро ниво;
 • Обичате да пътувате и имате валидна шофьорска книжка.


Ролята предлага:
 • Възможности за професионално развитие и изява;
 • Интересна и предизвикателна работа в утвърдена и бързо развиваща се компания;
 • Работа в екип от професионалисти;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Бонуси спрямо постигнатите резултати;
 • Възможност за фирмено обучение и професионално развитие.

Ако смятате, че това е точното предизвикателство за Вас, моля, изпратете ни Ваше актуално СВ, като отбележите референтен номер за позицията – ТП. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Лиценз от МТСП, N 2564, валиден от 03.07.2018 - безсрочен


„Нова Лоджик Къмпани“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Нова Лоджик Къмпани“ ООД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Нова Лоджик Къмпани“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Нова Лоджик Къмпани“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

wave