Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 800-1000 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 22.10.2020 още 5 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Отговорник- склад

Хрансервизинженеринг АД България, Стара Загора

Фирма-производител на фуражни продукти, с утвърдени позиции на българския и международния пазар в селскостопанския сектор търси да назначи служител на позицията "Отговорник-склад"

Задължения и отговорности:
1. Да осъществява приемането, съхранението, отпускането и отчитането на произведената и търгуваната продукция.
2. Да води необходимата отчетност по приемането, съхраняване и продажбата на поверените му материални ценности.
3. Да участва в инвентаризация.
4. Да следи за правилното подреждане на продукцията в склада.
5. Лично да следи продажбата на продукцията по количества и рецепти.
6. Да следи товаренето на камионите с продукция и разтоварването на камионите с книжни и полипропиленови торби.
7. Следи да не се разпилява премикс, а скъсаните торби да се препразват в здрави.
8. Да запечатва складовете всеки петък в 17:00 часа.
9. Да извършва търговска дейност на място от склада.
10. При производствена/търговска необходимост по указание на ръководителя да изпълнява и други функции.
11. На пряко подчинение е на Главен счетоводител, Изпълнителен директор.
12. Изготвя анализни справки за продадената и отчетена продукция.
13. Съобразява се със системата за управление на качеството HACCP.


Изисквания към длъжността:
1.Образование - средно. Образование по-високо от средно ще се счита за предимство.
2.Трудов стаж - не по-малко от една година по специалността
3. Работа със счетоводен софтуер, деловоден софтуер.
4. Комуникативност и инициативност;
5. Лоялност и коректност във взаимоотношенията;
6. Умение за работа в екип;

Компанията предлага:
1. Постоянен трудов договор;
2. Възможност за обучение;
3. Принадлежност към екип от утвърдени професионалисти;
4. Професионално развитие;
5. Пакет от придобовки – телефон, транспорт

Всички кандидатури ще бъдат разгледани строго конфиденциално и в съответствие със ЗЗЛД.
Ако отговаряте на условията на обявата и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете актуална Автобиография.
Ще се свържем само с одобрените кандидати, за организиране на интервю.

wave