Информация
 • Временна работа
 • Непълен работен ден, почасова
 • 300-800 лв/месечно
 • Експерти, специалисти
 • Не се изисква опит
 • 22.10.2020 още 14 дни
 • Фирма директно набираща персонал

Рекламен Агент

БОЙКОС ЕООД България, Тетевен

Задължения на рекламният агент

 • Информира рекламодателите за възможностите на рекламният спот или БАНЕРИ и статии в сайта
 • Изчислява и изготвя оферти според изискванията на рекламодателя
 • Установява контакт с потенциални клиенти.
 • Всички рекламни агенти работят с бонусна система и възможност до 50 %.
 • Опита в  рекламата е предимство.
 • Договаря условията по договорите и сключва същите с клиента.
 • Изготвя и предоставя медия план и сертификати


Телефона за допълнителна информация

0878 222 164 - Радио "ТЕТЕВЕН"

Забележка:  телефона е активен в работно време от 09:00 до 18:00 ч.wave