Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1400-2200 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 22.10.2020 още 6 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Оперативен счетоводител

ЕВРО ФИНАНС 2007 ЕООД България, София

Контрол и водене на счетоводни документи;
Текущо осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи.
Контрол на плащанията, работа с електронен подпис;
Отговаря за подаване коректно и в срок на необходимите месечни справки и документи към държавата съгласно данъчното, правното и трудовото законодателство и политиките на компанията;
Отговаря за контактите с данъчни органи, включително при провеждане на ревизии и насрещни проверки;
Спазване на финансовата дисциплина, счетоводната политика и други вътрешни правила и процедури;
Контактува с контрагенти на дружеството;

Основни изисквания:
- Средно или Висше икономическо образование;
- не се изисква опит  като счетоводител;
- Владеене на английски на основно ниво
- Много добра компютърна грамотност, Ms Office, отлично владеене на Excel;
 - Комуникативност и способност за работа в екип;
- Аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;

Компанията предлага:
- Работа в динамична бизнес среда;
- Перспективи за кариерно развитие;
- Дългосрочно трудово правоотношение.

Моля, изпратете автобиография и актуална снимка. Само с одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.
Моля, посочете референтния номер на обявата, за която кандидатствате.

Данните, които ни предоставяте, са лични и подлежат на защита по смисъла на ЗЗЛД.

wave