Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1500-2000 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Оператор в производството

Personal work agency s.r.o. Чешка Република,

Завод за изработка на оптически кабели в гр. Ихлава, Чехия набира оператори в производството. Работата е изключително лека физически, елементарен монтаж, обслужване на машините, контрол на качеството на продукта съгласно работните инструкции. Подходяща както за мъже, така и жени с 3-сменен режим на работа (I-ва, II-ра и нощна смяна, които се редуват на седмица)

wave