Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 800-1200 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Оператор на машина за производство на арматурна заготовка

МЕТИМПЕКС ЕООД България, Пловдив

Метимпекс ЕООД е фирма, която се занимава с производство на арматурна заготовка. Арматурният цех е оборудван с високотехнологични и производителни машини.

Търсим квалифицирани служители, като имаме следните изисквания :


-Да са отговорни и да умеят да работят векип

-Да следят за качеството на произведената продукция

-Да имат завършено средно образование


Ние предлагаме :

-Много добро заплащане спрямо заеманата длъжност /заплаща се на тон произведена продукция от цялата бригада/

-Постоянен трудов договор

-Обучение

-Възможност за професионално развитие и реализация
wave