Информация
  • Временна работа
  • Пълен работен ден
  • 1300-2300 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 6 месеца
  • Фирма директно набираща персонал


        ЦЕЛОДНЕВНА И ПОЧАСОВА РАБОТА

 Атракционни центрове на открито Tedo Land и My childhood, набират персонал за следните позиции:

 1. Вход: Служители портиери - 25,00 лева и при проявена загриженост 30,00 лева;

 2. Каса: Служители касиери - 45,00 лева, а в събота и неделя от 50,00 лева до 60,00 лева;

 3. Бънджи: Служители бънджисти - 50,00 лева, а в събота и неделя от 65,00 лева до 120,00 лева;

 4.Атракционни съоръжения: Служители контрол - 35,00 лева, а в събота и неделя от 40,00 лева до 50,00 лева.

 • Работно време от 09:00 часа до 21:00 часа.
 • При лоши метеорологични условия не се работи.
 • Работно място в Южен парк или в Борисова градина.

 За контакт и записване, за провеждане на интервю: 0878 718 860.

 При провеждане на интервю, одобрения кандидат да носи в себе си CV или предходния ден да го изпрати чрез zaplata.bg

wave