Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 610 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 5 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на ел.проводни линии и мрежи

Електролукс Табаков и синове ООД България, Пловдив

Изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи, код по НКПД 7413 2001

Работа на трудов договор на обекти на дружеството, 8-часов работен ден, редовна смяна, заплата 610 лв.

Изисквания:

- общ стаж - 1 година и стаж минимум 2 месеца по специалността;

- правоспособност за работа като електромонтьор, електромонтажник, електротехник;

 Дружеството осигурява място за нощувка.

 В случай, че проявявате интерес, моля изпратете автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

 Информацията, която предоставяте, ще се третира като поверителна и ще се администрира съгласно ЗЗЛД.

wave