Информация
  • Постоянна работа
  • Непълен работен ден, почасова
  • 600-650 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 5 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

КОНСУЛТАНТ-ПЕНСИИ ПРЕДИ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПРОЧЕТЕ ДО КРАЯ!?!!
СЕРИОЗНИ ПОЗНАНИЯ ПО ППЗП И КСО (ПОДХОДЯЩА ПОЗИЦИЯ И ЗА ПЕНСИОНЕР )
1.ПОПЪЛВАНЕ НА Ръка БЕЗ КОМПЮТЪР:
Молби, жалби, декларациирУП-1 и УП-30,
2.ПРОВЕРКА НА ТРУДОВА КНИЖКА ЗА ОФОРМЯНЕ НА СТАЖ И КАТЕГОРИИ. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗДАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ
3.ПРОВЕРКА НА УП-2
4.ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ТРУД
5.ТРАНСФОРМИРАНЕ НА КАТЕГОРИИТЕ / НА РЪКА/
6.ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБЩИЯ ТР. СТАЖ / НА РЪКА/
7.КАКВИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ В ЗАПЛАТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА:
7.1.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПТИМАЛНА БАЗА ОТ 36м
7.2.ИЗЧИСЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА И ПРОВЕРКА НА ОТПУСНАТА ПЕНСИЯ опционално
7.3.ИЗДИРВАНЕ - ОСИГУРЯВАНЕ НА УП-3 И УП-2 опционално
Важно: Заплатата е минимална за отработените часове и трябва да бъде изработена от служителя. Премия според приходите и разходите.
Раб време:
сутрин - следобед
четни - нечетни

wave