Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 900-1200 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Куриер - шофьор

Доби прес ЕООД България, София

Доставка на абонамент за вестници и списания до клиенти-абонати със служебен автомобил. Работно време от 23:30 до 6:00 ч. от неделя до петък включително. 

Задължения:

- Окомплектоване на пакетите с издания за клиенти
- Извършаване на разнос по предварително изготвен график и маршрут

- Следене за състоянието на служебния автомобил и неговото регулярно техническо обслужване 

Изисквания:

 - Средно образование

- Правоспособност за управление на МПС – кат. В

- Организираност, комуникативност

- Предимства – опит на сходна позиция в същия бранш

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля, изпратете актуална автобиография. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

wave