Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Технически сътрудник с отлично владеене на Английски език

БАРИ КБК ГРУП ООД България, Пещера

Фирма Бари КБК Груп ООД се занимава с проектиране, производство и продажба на обувки.
Във връзка с разширяване на дейността, търсим мотивиран служител за позицията:
Технически сътрудник с отлично владеене на английски език

Основни задължения:

1. Поддържа търговски отношения с настоящи и потенциални чуждестранни контрагенти (клиенти и доставчици);
2. Отговаря за воденето на систематизирана външнотърговска кореспонденция - поддържане на досие на клиента или доставчика, както и архивиране съгласно вътрешно-фирмените норми и правила;
3. Изготвя технически и ценови предложения и оформя оферти, съгласно спецификациите на постъпили запитвания от клиенти на компанията;
4. Изготвя заявки към доставчици с които работи компанията и следи за сроковете на тяхното изпълнение;
5. Следи и проучва цените на материалите, които се влагат в производството из между настоящи и нови доставчици на компанията и информира ръководството за получените резултати;
6. Отговаря за организирането и нормалното протичане на предварително планирани бизнес-срещи и пътувания свързани с работата;
7. Непрекъснато развива и обогатява познанията си за предлаганите от компанията продукти.

Основни изисквания:
1/ Отличен говорим и писмен английски език;
2/ Висше образование в областта на бизнес администрацията, финансите или еквивалентно е предимство;
3/ Владеене на други чужди езици също е предимство;
4/ Компютърна грамотност - задължително Microsoft Office пакет;
5/ Познаване на съвременните бизнес-комуникационни технологии и платформи;
6/ Познаване на изискванията за водене на бизнес-кореспонденция на английски език;
7/ Възможност за пътувания в чужбина.

Личностни характеристики:
1/ Организираност;
2/ Комуникативност;
3/ Креативност;
4/ Професионализъм;
5/ Отговорност;
6/ Работа в екип;
7/ Способност за работа в динамична среда;
8/ Спазване на общоприетите норми и етикет на поведение както в работната среда, така и при провеждането на различни по характер бизнес срещи.

Ние предлагаме:
- Много добри условия на труд;
- Добро трудово възнаграждение;
- Работа в млад и динамичен екип;
- Вътре-фирмено обучение;
- Постоянен трудово договор, след изтичане на изпитателния срок съгласно КТ;
- Личностно и професионално развитие.


При интерес, изпращайте автобиография с актуална снимка, мотивационно писмо и препоръки (ако разполагате с такива).

Ще се свържем единствено с одобрените по документи кандидати за определяне на дата и час за интервю, на което всеки кандидат ще получи допълнителна информация и отговори на всички въпроси които го интересуват.

Фирмата декларира, че цялата получена информация ще се използва единствено за целите на настоящия подбор и няма да бъде разпространявана.

wave