Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 600-800 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 6 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

РАБОТНИЦИ В ПРОИЗВОДСТВО

БИEЗАЛ ООД България, Благоевград

ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
РЪЧНА ИЗРАБОТКА НА ПОЛУФАБРИКАТИ В СЛАДКАРСКИ ЦЕХ
УМЕНИЯ И ЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА

wave