Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1800-2100 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Шофьор на автобус

Еридантранс ООД България, София

Фирма набира шофьори за градски автобуси в град София. Предлагаме на кандидатите:
- постоянен трудов договор и осигуровки върху реалното възнаграждение;
- месечна заплата плюс коефициент трудово участие;
- коректно заплащане в срок;
- коректност и много добре организирана работа и екип;
- инструкция и обучение в първоначалния етап на работата.


Изискванията към кандидатите са да притежават актуални:
-свидетелство за управление на МПС категория D;
-удостоверение за психологическа годност;
-удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници;
-свидетелство за съдимост;
-медицинско свидетелство.
Лице за контакт : Петър Замковой - тел. 0887 664 107
wave