Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1600-1700 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Специалист логистика и складова дейност

УАЙЗЪР ЕООД България, Елин Пелин

Уайзър е водеща международна компания, специализирана в подбор на кадри от експертно, средно и висше мениджърско ниво. Компанията е част от Gi Group –международен лидер в областта на услугите, посветени на развитието на пазара на труда. Нашата мисия е да превърнем потребностите на клиентите в проекти, подпомагайки взаимовръзката между ценните кандидати, които искат да се развиват, и компаниите, които се интересуват от наемането на добри професионалисти и обещаващи таланти.

За наш клиент, търсим отговорен професионалист за позиция Специалист логистика и складова дейност.

Основни отговорности:
- Осигуряване на качествена и навременна доставка и предаване на всички продукти и материали за компанията
- Осигуряване на качествен контрол (документален и визуален) на входящите суровини и материали
- Проверка за съответствие на всички входящи документи съгласно изискванията
- Организиране на оптималното съхранение на всички продукти и материали, необходимо за производствената дейност
- Работа с всички суровини в склада и подготовка за влагане в производството
- Управление на диспозицията и складирането
- Съдействие при получаването на стоките, включително товаро-разтоварна дейност
- Съхранение на всички артикули
- Своевременно комисионерите, опаковане и предаване на всички артикули
- Съдействие при спедиция
- Организиране на транспорта и доставките
- Административна работа
- Оперативна и техническа отговорност за логистика и подготовка на материали
- Отговорност за гладкото протичане на подготовката за работа

Изисквания:
- Основно техническо образование или съпоставимо образование в областта на логистиката
- Опит с логистични и складови процеси
- Компютърна грамотност
- Владеене на модулите на SAP: (SD) PP, MM би бил предимство
- Курс за управление на мотокар би бил предимство
- Владеенето на немски или английски език е предимство
- Внимание към детайла
- Гъвкавост, отговорност и умение за работа в екип

Компанията предлага:
- Възможност за работа в международна компания
- Подпомагане на стабилна и развиваща се организация
- Принадлежност към сплотен и ангажиран екип


Ако предложението представлява интерес за Вас и отговаряте на изискванията, моля да изпратите актуална автобиография.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Уайзър притежава безсрочен лиценз №2311.

wave