Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 850-1100 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Шлосер електрозаварчик

НЕЛСЕН ЧИСТОТА ЕООД България, Русе

1.     Ръчно заварявяне на чугун,цветни метали и сплави,заваряване на всички видове детайли,конструкции,тръбопроводи, независимо от тяхната отговорност и сложност.

2.     Да участва съвместно с монтьора при ремонта на техниката .

3.     Извършва поддръжка,ремонт и боядисване на съдовете за смет.

4.     Поддържа в изправно състояние и на необходимото техническо равнище машините,апаратите и съоръженията с които работи в съответствие с технологичните изисквания

Изпълнява и други конкретно възложени задачи

wave