Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1100-1700 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Сервизен техник Автоматични врати и системи за ВСОДТ

ПРОТЕХ АВТОМАТИКА ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ ООД България, София

ПРОТЕХ АВТОМАТИКА ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ ООД 

Нашите дейности са свързани с автоматика за врати и прозорци, включва автоматични плъзгащи, телескопични и летящи врати, хидравлични и електрически автомати за врати, а портфолиото, свързано с Вентилационни Системи за Отвеждане на Дим и Топлина, включва изпълнителни електрически механизми за отваряне/затваряне на люкове и прозорци за димоотвеждане и вентилация, както и интелигентни централи за управление на тези механизми. 


Основни отговорности:
• Извършване на качествен монтаж и сервиз на автоматични врати и автоматика за ВСОДТ;
• Спазване на предварително установения срок за извършване на монтажи и сервиз;
• Надлежно попълване и оформяне на съпътстващата фирмена документация при извършване на сервиз и монтажи;

Изисквания:

• Технически умения за работа с използваните машини и инструменти;

• Ежедневно внимателно и съвестно отношение към предоставените за работа машини, инструменти и транспортни средства;
• Прецизност, експедитивност и организираност при изпълнение на поставените задачи в дневния/седмичен план за работа;
• Умения за работа в екип и готовност за пътувания по обекти в страната;
• Свидетелство за управление, категория В и достатъчен практичен опит в управлението на МПС;
• Завършено минимум средно техническо образование;
• Предимство ще имат кандиадати, които имат натрупан опит в монтирането на автоматични врати и дограми, добри познания по електроника и електротехника и познания в слаботокови електрочески системи, както и кандидати, които се справят на средно ниво с владеене и разбиране на техническа документация на английски език;

Предлагаме:
• Възможност за професионална реализация;
• Ползване на служебен автомобил, телефон, облекло и инструменти;
• Трудов договор на пълно работно време;
• Добро възнаграждение, командировъчни и бонуси;
• Обучения за повишаване на професионални и лични умения;

Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете актуална автобиография и снимка.

Данните, които предоставяте са защитени в смисъла на ЗЗЛД, с гарантирана конфиденциалност.

wave