Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 650-750 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 6 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

"Експерт Секюрити" ЕООД набира кандидати за работа на длъжност Физическа охрана на обекти в района на с.Калояново.

ИЗИСКВАНИЯ:

-Задължителен опит като охранител.
-Задължително свидетелство за управление на МПС
-С предимство бивши служители от МО и МВР.

wave