Информация
 • Постоянна работа
 • Пълен работен ден
 • Експерти, специалисти
 • Не се изисква опит
 • 23.10.2020 още 6 месеца
 • Фирма директно набираща персонал

Ние сме една от водещите компании на българския строителен пазар, специализирана в консултанско-инжинерингови услуги в областта на строителството, инвестиции и управление на недвижими имоти.
Във връзка с развитието на дейността ние търсим квалифицирани специалисти, които да се присъединят към нашия екип заемайки позицията

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР - ОФЕРТИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Изисквания:

 • Завършено висше образование, спец. ПГС, ССС, ВиК, Пътно строителство и прочее;
 • Опит в офертен отдел, конкретно в изготвнянето на обществени поръчки - част техническо предложение ще се счита за сериозно предимство;
 • Много добро познаване на строителния процес, цените в строителството и на строителните материали;
 • Опит в ценообразуване и изготвяне на анализни цени в строителството – минимум 1 година;
 • Добри познания за разходните норми в строителството;
 • Компютърна грамотност: MS Office, AutoCAD, цеообразуващи програми (WorkStreem/ Building Manager), MS Project, Internet, E-mail;
 • Умение за работа в екип, комуникативност и организираност, мотивация за работа, лична и трудова дисциплина, отговорност;
 • Лоялност и дискретност;
 • Инициативност, Самостоятелност;

Основни задължения и отговорности:

 • Изготвяне на документация по подготовка на оферти за участие в търгове /обществени и частни/;
 • Изготвяне на анализни цени;
 • Изготвяне на технически предложания;
 • Ценообразуване и офериране;
 • Изготвяне на подробни количествено- стойностни сметки;
 • Проучване на цени, новости в строителните материали и новите технологии в областта на строителството;
 • Изготвяне на календарни/линейни графици;
 • Контакт с доставчици и специализирани строителни фирми подизпълнители;
 • Събиране и окомплектоване на офертна документация;
 • Изготвя доклади, справки и други документи по искане на представителя на ръководството;


Ако предлаганата позиция представлява интерес за вас моля изпратете автобиография не по-късно от 15.11.2020 година.

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и спазване на ЗЗЛД.
Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.
Уведомяваме Ви, че данните, които предоставяте са защитени по смисъла Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
БС Конструкция АД се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.
Подавайки своята кандидатура за работа в БС Конструкция АД, Вие се съгласявате с това да обработваме личните данни, които сте ни предоставили чрез изпратените от Вас документи за кандидатстване (CV и/или мотивационно писмо и др.), както и за добавянето им към база данни на кандидати за работа в компанията.
БС Конструкция АД предприема необходимите мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и предават в съответствие с приложимото законодателство.


wave